Nytt AS til 30000

Nytt AS til 30000


Fra 01.01.2012 ble det innført følgende endringer i aksjeloven;
  • Kravet til minste aksjekapital endres fra NOK 100 000 til NOK 30 000.
  • Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet, slik at du trenger ikke lengre å stifte med overkurs.
  • Også finansinstitusjoner - ikke bare revisorer - kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen.

Online 24 AS kan tilby en rimelig og effektiv løsning for å stifte nytt AS. Vårt honorar for arbeidet er kun NOK 3.900 + mva. Vi legger til rette for at dere kan registrere selskapet elektronisk i Foretaksregistret. Registreringsgebyret er da på NOK 5.666 (mot NOK 6.797 ved papirbasert registrering). Styrets medlemmer trenger tilgang til Altinn. Har du ikke tilgang til dette bestiller du Engangs koder her.

Start prosedyren med å registrere nytt selskap NÅ!

Nå regnskapet fra hvor som helst,

Når somhelst "24/7"