Gå fra EPF til AS

Gjennomfør omlegging fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap nå.

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap (AS) redusert fra NOK 100 000 til NOK 30 000 kroner. Tidligere i 2011 ble det innført revisjonsfritak for AS som har en omsetning på mindre enn NOK 5 mill.

Dette er viktige forbedringer som reduserer merkostnaden ved å drive AS sammenlignet med enkeltpersonsforetak (EPF). Fortsatt vil sum skatter og avgifter være noe høyere (ca. NOK 22.000) hvis man driver et AS i stedet for et EPF.

Mange som har et EPF har tilstrekkelige verdier i selskapet som kan benyttes som innskudd i et AS. Det er derfor godt mulig at ditt EPF kan omdannes til AS uten at du behøver å betale inn kr. 30.000 i aksjekapital.

Det er flere fordeler ved å drive sin virksomhet i et aksjeselskap, herunder;
  • Lavere risiko. I et AS har du ikke personlig ansvar ut over de verdier som du har skutt inn i aksjekapital.

  • I EPF står du ansvarlig med alt du eier.

  • Du får bedre rettigheter til sykepenger og arbeidsledighetstrygd.

  • Muligheter for å utjevne toppskatt gjennom jevnt lønnsuttak.Planlegger du fornuftig kan du dermed bygge opp en kapitalreserve i ditt AS som gjør selskapet mer solid og dermed mer konkurransedyktig, eller du står bedre rustet til å møte en nedgangsperiode.

Med de nye reglene for krav til aksjekapital anbefaler vi at du stifter et AS fremfor å etablere et utenlandsk aksjeselskap (Ltd.) med en avdeling i Norge (NUF).

Har du allerede organisert deg på denne måten så kan vi bistå med å omdanne dette til et aksjeselskap.

Nå regnskapet fra hvor som helst,

Når somhelst "24/7"